Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/vhosts/dekalmoes.be/httpdocs/wp-content/themes/modernize/include/plugin/dropdown-menus.php on line 173 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/vhosts/dekalmoes.be/httpdocs/wp-content/themes/modernize/include/plugin/dropdown-menus.php on line 173 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/dekalmoes.be/httpdocs/wp-content/themes/modernize/include/plugin/dropdown-menus.php on line 173 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/vhosts/dekalmoes.be/httpdocs/wp-content/themes/modernize/include/plugin/dropdown-menus.php on line 173 De Kalmoes VZW » Fokkerij en paardenopleiding
logo


Fokkerij en paardenopleiding

Onze vereniging steunt volledig op het paard om haar doelen te realiseren. De criteria waar deze paarden aan moeten voldoen zijn net daarom zeer streng. De opvoeding, training en socialisering is niet eenvoudig en vergt een langere periode dan voor een “normaal” gebruiksklaar paard. De sector van de paardensport nog steeds in expansie, en zeker de tak van de paardgebonden therapie kent de laatste jaren een hoge vlucht. Maar er is een groot tekort aan correcte therapiepaarden.

De Kalmoes vzw biedt een oplossing voor het tekort aan therapiepaarden

Er is in België geen gecentraliseerde fokkerij van therapiepaarden. Weinig werden met kennis van zaken gefokt of opgevoed. Sommige rassen lenen zich natuurlijk meer of minder tot het therapeutisch rijden, maar het is niet eenvoudig om uit de vele rassen, bloedlijnen en stamouders de juiste combinatie te kiezen en deze adequaat te trainen. De meeste therapiepaarden werden dit tegen wil en dank, meestal na een heel leven in de paardensport waardoor hun leeftijd bijna altijd gevorderd is en hun lichamelijke conditie is niet altijd optimaal. Het paard kan al slechte ervaringen hebben gehad in het omgaan met mensen, en tics, lichamelijke of psychische problemen komen al wat vaker voor.
Het vinden van jonge, lichamelijk intacte en krachtige paarden met positieve ervaringen, rust en kalmte is dus zeer moeilijk. Met onze fokkerij en africhting kunnen wij hier een verschil maken.

Menslievendheid boven schone schijn

Onze fokkerij probeert niet-rasgebonden te fokken. We zijn geen prestatiefokkerij en richten ons niet op de sportieve prestaties, show of uithouding. De handelbaarheid en mensgerichtheid primeert. De paarden worden individueel met elkaar vergeleken en niet op basis van ras. De dieren die gefokt/ verkocht worden dienen in de eerste plaats goede therapiepaarden te zijn en ten tweede all round inzetbaar zijn. Zij dienen een stevige basis te hebben in dressuur, all round springen en zacht en eenvoudig te rijden en/of te behandelen zijn, in alle gangen of omstandigheden. De paarden moeten zacht, koel en rustig van aard zijn maar zeker niet flegmatisch. Opgewekt en fris, maar steeds handelbaar en correct van aard. De maximale schofthoogte ligt ongeveer rond 1m55 cm. Grotere paarden zijn te hoog voor therapeut om gemakkelijk aan de cliënt te kunnen. Kleinere paarden geven dan weer een beperking in gewicht en lengte van de ruiter. Deze grootte van 1m55 geeft de mogelijkheid dat zowel zwaardere als kleine ruiters kunnen rijden.

Twee pijlers

Onze fokkerij isgebaseerd op 2 pijlers. Allereerst de eigen fokkerij en ten tweede de beperkte aankoop van veulens. De training gebeurt volledig in eigen huis. Goed fokmateriaal vormt ook de basis van onze eigen fokkerij. De merries en hengst(en) worden geselecteerd op basis van hun uitgelezen fijn karakter, rustige uitstraling, mensvriendelijkheid, sociale aard, correcte bouw en de vererfbaarheid van deze kenmerken, met de nadruk op de eerste drie kenmerken.

De selecte aankoop van veulens en de veulenopfok, -africhting en -training vormt de 2de pijler van de fokkerij. De eigen fok kan de vraag naar correcte paarden niet bijhouden daarom worden er ieder jaar enkele veulens aangekocht met het oog op training tot therapiepaard. We behouden een goed contact met 2 selecte fokkers waar we jaarlijks een veulen van aankopen. In overleg met hen worden de hengsten geselecteerd voor het dekseizoen.
Traceerbaarheid

Waar mogelijk werken we met merries waar de afstamming en prestaties enigszins van gekend is of traceerbaar is. De merries en gebruikte hengsten worden extreem scherp gescreend op het bezitten en vererven van de gewenste kenmerken.

Jarenlange opleiding

De opleiding tot therapiepaard verloopt enigszins anders dan bij de klassieke opleiding. Veulens worden bij voorkeur aangekocht op 100 dagen. Vanaf de eerste dag bij ons wordt het veulen halstermak gemaakt. Elke dag wordt het veulen in de hand genomen en leert hij/zij omgaan met rolstoelen, geluiden, materialen, bewegingen en dergelijke. Als jaarling kent het paard de basishandelingen aan de hand en in het grondwerk.
Op 1.5-jarige leeftijd wordt hij/zij tuigmak gemaakt en start de intensieve opleiding op 2-jarige leeftijd in de strengen, het werk aan de hand/grond en de basisopleiding met een ruiter. Tegen dat het veulen drie is, kent hij het werk in de strengen met en zonder koets, in enkel- en tweespan, het werk aan de hand en heeft hij de basis van het rijden met een ruiter achter de kiezen.
Vanaf drie jaar draait het jonge paard regelmatig in lessen mee met een ervaren ruiter of menner. Op 5 jarige leeftijd is het paard klaar om voltijds in therapie ingeschakeld te worden. Zowel bereden als in het tuig of aan de hand. Het verschil met de klassieke opleiding ligt in het feit dat we vanaf de eerste dag werken aan het zadel/tuigmak en socialisatie van het paard met personen met een handicap en hun eigenschappen. Op driejarige leeftijd heeft hij reeds een heel parcours afgelegd waar 99% van de normale paarden nog moet aan beginnen. De langere tijd die we nemen om een paard op te leiden, geeft dat het ritme bij ons lager ligt dan in de klassieke training, maar onze training is veel intensiever en richt zich naar het verwerven veel meer eigenschappen.
Elk onderdeel van de training moet extreem nauwgezet en correct aangeleerd worden, met zeer veel tijd om te oefenen en leren. Het paard mag onder geen enkel beding onzeker of angstig zijn. Wij verwachten geen grote prestaties in uithouding of sport, maar wel zeer correcte omgangsmanieren met mensen en andere paarden, een grote mensgerichtheid en de mogelijkheid tot het bewaren van een zeer hoge graad van kalmte in alle omstandigheden.

Op het einde van detraining kunnen wij een paard verkopen dat voldoet aan alle voorwaarden gesteld aan een therapiepaard, met een jong, soepel en krachtig lichaam, een evenwichtige geest en zeer goede sociale, emotionele en rijtypische kenmerken maar vooral met veel ervaring in het werken met personen met een handicap.